Visuel årsplan til 1. klasse

49,00 kr.

Materialet sendes til den mail, som du angiver i din bestilling. Vær opmærksom på at materialet sendes som en pdf-fil. Du skal selv printe, laminere, klippe samt købe og påsætte velcro. Arbejdstid ca. en halv time. Materialet kan genbruges år efter år.

Beskrivelse

Børn kan rigtig godt lide at have en tydelig struktur, så de ved hvad de skal lave og hvad der forventes af dem. Denne oversigt er visuel og let at forstå. Den kan bruges hver dag med børnene, og er også interessant at følge for forældrene. Årsplanen dækker forskellige aspekter af danskundervisningen og sikrer, at eleverne når de faglige mål fastsat af Undervisningsministeriet gennem en række relevante og engagerende aktiviteter. Husk at tilpasse planen efter dit og elevens individuelle behov.

Sådan klargør du materialet før brug (arbejdstid ca. 1/2 time):

Materialet sendes til din mail som en pdf-fil. Du skal selv printe, laminere, klippe, købe og påsætte velcro

  • Klip og laminer de små cirkler med dato. Sæt velcro på bagsiden
  • Laminer oversigten og sæt velcro i de yderste cirkler (til dato) samt i den øverste sorte ramme (til emne, mål og aktivitet)
  • Klip og laminer rammerne med emner, mål og aktiviteter og sæt velcro på bagsiden

Sådan bruges materialet:

Start hver morgen med at tale om hvilken måned i har og lad en elev sætte den rigtige dato i dato-ringen yderst.

Tal om emnet, aktiviteten og målet for dagen og sæt det i den øverste sorte ramme.