Den magiske amulet 1 – Kridttiden – Læsebog i 3 sværhedsgrader, lærervejledning samt opgaver

149,00 kr.

Materialet sendes til den mail, du angiver ved din bestilling. Materialet skal downloades og printes i det antal du ønsker.

Beskrivelse

Om forløbet:
Denne børnebog tager de unge læsere med på en spændende og lærerig rejse gennem tid og fantasi. Historien kombinerer mystik med fakta om dinosaurerne og deres liv for 100 millioner år siden i den tidsperiode, som kaldes kridttiden. Samtidig understreger den vigtigheden af venskab og sammenhold.

Find del to “Den magiske amulet – istiden” her på siden.

1 historie 3 sværhedsgrader:
Bogen er skrevet i tre forskellige sværhedsgrader, så du kan tilpasse undervisningen og materialet til den enkelte elevs færdighedsniveau og behov. Dette vil øge muligheden for at støtte barnets individuelle udvikling, selvregulering og faglige progression.

Det grønne niveau er lavet til nybegynderen: På dette niveau kan læseren identificere enkeltbogstaver og lyde. Læseren kan genkende en vis mængde almindelige ord og forstår betydningen af dem. Læsningen er ofte stadig langsom og stammende. Barnet vil på dette niveau få hjælp af billeder, der supplerer teksten (0.-1. klasse)

Det gule niveau er for den let øvede læser: På dette niveau kan læseren forstå længere tekststykker, trække sammenhænge mellem sætninger og afsnit og begynder at danne en overordnet forståelse af teksten. (1.-2. klasse)

Det røde niveau er for den automatiserede læser: På dette højeste niveau er læsning en flydende og automatisk proces. Læseren kan afkode tekst, forstå komplekse sammenhænge og drage konklusioner. (2.-4. klasse)

Historiens indhold og billeder er ens i de tre sværhedsgrader, men der er differentieret på “sprog og ordforråd“ samt “sætningslængde og kompleksitet“. Elever i samme klasse kan sagtens arbejde med forskellige sværhedsgrader.