Kaskelotternes sang – Undervisningsforløb – Skole

1.499,00 kr.

Word fil med undervisningsforløb til Kaskelotternes sang.

Forløbet er lavet af Dorthe Berg Nielsen fra Lær i Trin. Alle ansatte på pågældende skole/institution må benytte materialet.

Beskrivelse

Kompendiet indeholder:

 • Faglige mål i tre niveauer i overensstemmelse med kravene fra UVM
 • Referat af hvert afsnit og opgave, så underviseren hurtigt kan danne sig et overblik uden at skulle se videomaterialet
 • Kopiark som passer til det forløb, der præsenteres i videomaterialet
 • Direkte links til videomaterialet, så du nemt kan dele videoen med dine børn, og så du ligeledes nemt kan finde videoerne, hvis du laver samme forløb med andre elever
 • Baggrundsviden
 • Ekstra materiale som nævnes ikke i videoen

Fagligt indhold:

Kaskelotternes sang er oplagt i forhold til at berøre højaktuelle emner som f.eks. dyrevelfærd, klima og forurening. Målet er, at børnene via fortællingen om Tangøje vil få en øget forståelse for, at de ting vi har, og de valg som vi træffer i hverdagen, har konsekvenser for vores klima og miljø.

Derudover styrkes elevens analytiske evner og vedkommendes evne til at udtrykke sig og argumentere for sin egen holdning.

 • Eleven vil under dette forløb gennemgå en grundlæggende romananalyse.
 • Eleven vil beskæftige sig med ydre og indre personkarakteristik af hoved- og bipersoner, meddigtning, referat, boganmeldelse mm.
 • Vi vil diskutere svære ord og besvare forståelsesspørgsmål, som sikrer at eleven ved, hvad der foregår
 • Vi vil berøre emnerne dyrevelfærd, klima og forurening
 • Vi vil træne det at kunne argumentere for egne holdninger og værdier, men vi øver os også på at få øje på modpartens værdier, skønt vedkommendes synspunkter kan synes fjerne fra egne værdier.
 • Vi vil relatere fortællingen til elevernes hverdag – til de valg, som de foretager hver dag eller måske i lige så høj grad de valg som de ikke forholder sig til.
 • Der er til sidst nogle bonusopgaver, som eleverne ikke præsenteres for i videomaterialet, men som du kan lave som en kreativ afslutning på forløbet. Disse kan også laves undervejs, hvis du synes at det passer bedre. Opgaverne supplerer og understøtter den læring som børnene har fået via videomaterialet. I bonusmaterialet arbejder vi med FN´s verdensmål, da disse ligger i tråd med fortællingens budskab. Eleverne kommer desuden til at arbejde med stop motion film, skuespil, og andre faglige, motoriske og kreative opgaver.