Rum den svære adfærd – Undervisningsforløb – Skole

599,00 kr.

Undervisningsforløbet modtages i din indbakke som en PDF-fil, der kan printes til brug af alle ansatte på den pågældende skole eller institution

Beskrivelse

Dette er et undervisningsforløb, som træner børnene i at rumme den svære adfærd – både i fællesskabet og hos den person, som har den pågældende adfærd. 

Børnene vil i forløbet møde 4 forskellige adfærdstyper Rød er aggressiv, Orange er udspekuleret, Blå er passiv og Grøn er forstående.

De fleste vil gerne identificere sig med adfærden Grøn, men alle har også lidt eller meget af hhv. Rød, Orange og Blå adfærd i sig.

Rød, Orange og Blå kan være udfordrende at være sammen med, men de kan også være udfordrende at rumme for den person som har den pågældende adfærd. På andre tider kan de være en god hjælp. 

I dette forløb skal vi øve os i at forstå en adfærd, som kan være svær at rumme i fællesskabet. Vi kan bedre acceptere når Rød bliver vred, hvis vi forstår hvad Rød tænker om sig selv. Vi kan bedre acceptere at Orange snyder i spil, hvis vi ved, hvorfor det er svært at tabe og vi kan bedre forstå Blås passivitet, hvis vi forstår at Blå er usikker på sig selv.

Målet er, at vi får italesat det, der kan være svært at rumme, og at vi nogle gange bare lærer at sige pyt.

Farverne kan være rigtig gode at bruge i konkrete situationer. Hvis et barn f.eks. bliver vred, kan man italesætte adfærden ved at sige  “Nu kom Rød vist på besøg hos dig – Hvordan sender vi ham hjem igen?”. Hvis Rød er en “drillepind,” som man i fællesskab prøver at sende væk, så fjernes problemet fra at være “barnet som problem” til at være adfærden der er problematisk. På den måde føler barnet sig mindre forkert. Det er Rød der driller og ikke barnet selv.

Billedet kan også være rart for de klassekammerater, der skal rumme barnet med den røde, orange eller blå adfærd. Jeg oplever, at det skaber en fælles lyst til at løse udfordringerne uden at pege på hvem der har skylden.

Undervisningsforløbet indeholder forskellige opgaver, hvor børnene skal dramatisere, tænke ud af boksen, relatere til egen peronlighed og reflektere over hvordan den svære adfærd også engang imellem er en styrke.

Målgruppe 2-6 klasse. 0-1 klasse kan også få stor glæde af forløbet, men skriveopgaverne skal i så fald afløses af samtale eller tegneopgaver.